Identity & Access Management

Meer grip op veiligheid van (toegang tot) uw data en persoonsgegevens

Wie mag er wanneer en vanaf welke locatie bij de data van uw organisatie? Sommige applicaties of bestanden mogen wel binnen uw kantooromgeving, maar bijvoorbeeld niet in de trein of op iemands tablet worden geraadpleegd. Ook de rol van de persoon, structureel of situationeel, bepaalt of er toegang mag worden verleend.

Ook kan het zo zijn dat bedrijfsapplicaties op devices afgeschermd moeten worden, zodat ze niet kunnen communiceren met privé-applicaties zoals Facebook of persoonlijke e-mail.

En we kunnen u helpen met het inrichten van uw brongegevens en de veilige en beperkte uitwisseling hiervan met leveranciers en allerlei SaaS-/ Cloud-applicaties.

Het begint en eindigt met invullen van uw behoefte als klant. In nauwe samenwerking met u zorgen wij daarvoor.

Wilt u ook veilige data en persoonsgegevens?
Maak dan een afspraak met een van onze experts op dit gebied:

Wilt u meer weten?

Geheel vrijblijvend vertellen wij u graag meer over onze diensten.

’Als IT-specialisten zijn we erop gericht de organisatie in haar geheel te verbeteren met behulp van IT. We kijken naar waar verantwoordelijkheden liggen, hoe informatiestromen moeten lopen en welke informatiebehoefte er is. Dit vertalen we naar een optimale proces-, IV- en IT-inrichting.’