top of page
Betere IT-oplossingen
Workspace Improvement

Workspace Improvement

Altijd en overal prettig kunnen werken op de manier die bij u en uw werknemers past.

Dat is de basis van een productieve werkomgeving. Alleen houdt prettig werken voor iedereen iets anders in. PepperByte maakt gebruik van een mix van oplossingen die de productiviteit van uw werknemers en de efficiëntie van uw werkprocessen verbetert.

 

De voor u beste oplossing is afhankelijk van uw vraagstuk en de financiële mogelijkheden. We brengen uw huidige applicatielandschap in kaart en als alle variabelen duidelijk zijn, bepalen we de architectuur, maken we een plan van aanpak en implementeren en beheren we de gekozen IT-oplossingen. 

 

Bij PepperByte nemen we graag kleine stappen om grote veranderingen teweeg te brengen. Graag informeren wij u over wat Workspace Improvement voor uw organisatie kan betekenen.

Workspace Improvement

PepperByte - voor de betere IT-oplossingen

Doen waar je goed in bent. Daar geloven wij in bij PepperByte.

Onze IT-specialisten en IT-oplossingen zijn dan ook specifiek gericht op onderstaande specialisaties.

Automation & Orchestration

Het automatiseren van IT-werkprocessen en -diensten.

Het automatiseren van IT-werkprocessen en -diensten kan voordelig zijn voor de focus, efficiëntie en flexibiliteit van uw bedrijf. Belangrijk daarbij is om rekening te houden met de eindgebruikers van de geautomatiseerde processen en diensten. Er is een centrale visie en een centraal management nodig om servicegeoriënteerde automatiseringen door te voeren, die écht uw klanten en werknemers bedienen. 

 

Alle workflows, services, taken en systemen moeten naadloos op elkaar aansluiten, zodat de dienstverlening naar élke afnemer sterk verbetert. Automation & Orchestration zorgt voor een optimale IT-infrastructuur die altijd soepel aansluit bij de behoeften van een organisatie om bepaalde doelstellingen te bereiken.

 

PepperByte draagt graag bij aan een optimale werkomgeving voor uw medewerkers en een verbeterde dienstverlening aan uw klanten. Laat u door onze IT-architecten informeren!

Automation & Orchestration

Identity & Acces Management

Inzicht in de kwaliteit en veiligheid van uw IT-omgeving.

Bedrijfsgevoelige informatie mag onder geen omstandigheid lekken naar de buitenwereld. Andersom mogen niet-geautoriseerde personen geen toegang krijgen tot uw IT-omgeving. Dan is er nog de veelbesproken privacywetgeving, de General Data Protection Regulation (GDPR), met strenge regels voor het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. Het nieuwe werken (waar, wanneer en vanaf welk apparaat u wenst) brengt daarnaast met zich mee dat bepaalde data wél overal en altijd beschikbaar moet zijn. Niet voor niets vraagt uw IT-omgeving dan ook om optimale bescherming.

 

Wie mag er wanneer en vanaf welke locatie bij uw data? Welke applicaties of bestanden mogen wel binnen uw kantooromgeving, maar bijvoorbeeld niet extern of op een tablet worden geraadpleegd? Zijn er applicaties die niet mogen communiceren met privé-applicaties zoals Facebook of persoonlijke e-mail?

 

PepperByte helpt u met het beschermen van uw data, het inrichten van uw brongegevens en de veilige en beperkte uitwisseling hiervan met leveranciers en uiteenlopende SaaS- en cloudapplicaties. Hoe veilig is uw IT-omgeving? PepperByte zoekt het voor u uit!

Identity & Acces Management

Vrijblijvend kennismaken

Als IT-specialisten zijn we erop gericht uw organisatie te verbeteren met behulp van IT. We kijken waar verantwoordelijkheden liggen, hoe informatiestromen moeten lopen en welke informatiebehoefte er is. Dit vertalen we naar een optimale proces-, IV- en IT-inrichting. Weten hoe PepperByte uw organisatie kan verbeteren? We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek!

bottom of page