Windows Migrator+

Onze innovatieve methode voor Windows migratie-projecten

Onze innovatieve methode voor Windows migratie-projecten

Migraties van Windows-werkplekken en -servers kosten vaak veel tijd en geld én worden meestal als complex en niet goed bestuurbaar ervaren. Organisaties begrijpen wel dat migraties noodzakelijk zijn, maar zien dergelijke projecten eerder als last dan als lust. Dat moet en kan anders, vinden we bij PepperByte.
Daarom ontwikkelden wij Windows Migrator+. Een kostenbesparende en toekomstgerichte methode die verder kijkt dan de techniek en de beleving van de klant prioriteit geeft.

Oude Windows-versies minder veilig

Oude Windows-versies werken nog steeds, maar worden wel minder veilig.
Ook nieuwe applicaties functioneren er niet naar behoren op. Microsoft is inmiddels gestopt met de support voor Windows XP alsook voor Windows server 2003. Updates van oudere Windows-versies zijn natuurlijk nog steeds mogelijk, maar kosten meestal veel geld, tijd en inspanning.

Migraties met draagvlak bij gebruikers

De meeste IT-migraties worden op een traditionele manier ingericht en uitgevoerd. De focus ligt vooral op de techniek. Er is intussen onvoldoende oog voor het draagvlak bij de IT-gebruikers en managers én de objectieve beoordeling van de performance van de IT-omgeving. Door tijd of andere beperkingen wordt vaak gekozen voor deeloplossingen en wordt onvoldoende nagedacht over stappen die je nú moet zetten voor een effectieve toekomst. Bijvoorbeeld koppelingen die gemaakt kunnen en moeten worden met virtual workspaces en specialistische applicaties.

Ons concept in essentie

De PepperByte Windows Migrator+ is een vooruitstrevende Windows migratie- methode. Gebaseerd op de nieuwste opvattingen is het een alomvattende geïntegreerde aanpak, werkend met een toegewijd expertteam én met innovatieve management tools. We gaan verder dan alleen de technische update, we zorgen ook voor draagvlak in uw organisatie. Het resultaat is voorspelbaar, kosten blijven beheerst en u krijgt het gereedschap om tijdens én na het migratieproces uw IT-omgeving beter te managen.

Waarde toevoegen

De PepperByte Windows Migrator+ zorgt er op een objectieve manier voor dat organisaties aanzienlijk minder tijd, geld en energie kwijt zijn aan Windows migratie-projecten. Daarnaast is de methode erop gericht om op verschillende manieren extra waarde toe te voegen. Wilt u daar meer over weten?

Wilt u meer weten?

Geheel vrijblijvend vertellen wij u graag meer over onze diensten.

Lees meer in onze Windows Migrator+ folder

“Voor onder andere een groot ziekenhuis in het Groene Hart hebben wij aangetoond dat je Windows migratie-projecten daadwerkelijk op een andere manier kunt organiseren en realiseren. De klant stond zelf aan het roer en de gebruikers ervaren nu vooral de voordelen van de migratie. Dat is wat wij bedoelen met onze belofte ‘kijk verder, werk beter’.”